Hoogtechnologisch en datagerelateerd

Als lead consultant bij KPN ICT Consulting geef ik vanuit mijn visie sturing aan het vakgebied Data & analytics. Een maand nadat ik hier binnen kwam, stond ik al voor de directie om mijn visie te presenteren. Waarna ik er meteen mee aan de slag mocht. “Ga het maar doen”, werd me gezegd. Nou, met plezier.

Relevante dienstverlening

Ik heb mijn ICT-studie gevolgd vanuit de overtuiging dat data heel belangrijk zullen worden, maar dat we ze wel op de goede manier moeten gebruiken. Niet alleen om commercieel succes te hebben, maar ook voor passende dienstverlening of maatschappelijk belangrijke zaken als duurzaamheid of solidariteit. Je hoort vaak over business en IT alignment, maar in mijn opinie gaan die twee gewoon samenkomen. Elke organisatie wordt een IT-organisatie. Kijk maar naar de hoeveelheid IT-componenten die inmiddels in zo ongeveer alle functies zit. Steeds meer daarvan is datagerelateerd. Mensen verwachten dat organisaties hen relevant van dienst zijn en daarvoor kun je niet zonder data. Ik denk wel dat we er de komende jaren anders mee om zullen gaan dan nu. Momenteel harken organisaties zoveel mogelijk data naar binnen, maar straks zul je zien dat ze data buiten de deur houden en ze deze alleen bevragen op het moment dat het nodig is. Doelbinding, noemen we dat. Dat verzamelen mag dan alleen met medeweten van de eigenaar, die voor elke transactie bovendien toestemming moet geven. Dat lijkt gezien de hoeveelheid data een onmogelijke opgave, maar ook daarbij gaat de technologie helpen.

Talking society

Als ik naar de toekomst kijk, zie ik een ‘talking society’ voor me. Nu zijn er al allerlei slimme apparaten, maar de communicatie is nog eenzijdig en dat gaat veranderen. Van ‘slim’ naar ‘intelligent’ en vervolgens naar ‘dialoog’. Stel je bijvoorbeeld voor dat er straks een digitale kopie van je bestaat die jou zo goed kent dat hij als jouw ‘avatar’ kan optreden. Dat gaat een enorme versnelling van de economie opleveren, maar ook maximale ontzorging! Het betekent dat sommige zaken zonder je eigen medeweten plaatsvinden, maar mensen zijn over het algemeen best bereid om verlies van autonomie voor lief te nemen als daar gemak tegenover staat. Deze avatar kan ervoor zorgen dat jouw data op het juiste moment met de juiste instanties gedeeld worden en dat er niet onterecht toestemming gegeven wordt. Zolang het de wereld echt iets oplevert, vind ik dit een mooie manier van innoveren. Betere en transparantere dienstverlening, duidelijkheid in gemaakte afwegingen of nog meer maatwerk, daar hebben we allemaal profijt van. Natuurlijk zitten er op dit moment nog veel risico’s aan, maar als we zorgvuldig zijn gaat het absoluut een win-winsituatie opleveren.

In de huid van de klant kruipen

Bij KPN ICT Consulting realiseren we ons dat er steeds diepere kennis van een organisatie nodig is om het verzamelen, analyseren en toepassen van data goed te laten verlopen. Het gaat niet meer alleen om kennis van de processen, maar ook van doelen, visies of ambities en niet te vergeten van de cultuur. Dat betekent dat we ons altijd maximaal in de klant verdiepen, bij wijze van spreken in hun huid kruipen en data verzamelen op een manier waardoor het mogelijk is om echte intelligentie aan hun processen toe te voegen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van geldautomaten. Op basis van historische data kunnen we voorspellen wanneer zo’n apparaat onderhoud nodig heeft. Dat maakt het mogelijk om het onderhoud veel efficiënter te plannen of het beredeneerde risico te nemen om het onderhoud nog even uit te stellen. Bij KPN ICT Consulting werken we het liefst op basis van dit soort use cases. Ik denk dat de impact van een doelgerichte, kleinschalige aanpak groot is en beter werkt dan maar een berg aan data te nemen en daarin naar van alles te gaan speuren.

Enthousiasme en drive

KPN levert veel toegevoegde waarde aan haar klanten. We komen bij veel bedrijven over de vloer, omdat we verantwoordelijk zijn voor hun infrastructuur en kennen hen daardoor al van haver tot gort. Omgekeerd kennen zij ons als betrouwbare en robuuste partij met een 100% Nederlands profiel. Iedereen werkt vanuit enthousiasme en drive, wil constructief samenwerken en impact maken voor klanten. Adoptie staat centraal, door onze kennis van data science zoveel mogelijk over te hevelen, kunnen organisaties het uiteindelijk zelf. Zo werkt het hier intern ook. We mogen dan onderdeel zijn van een bedrijf dat al lang bestaat en heel veel ervaring heeft, bij KPN ICT Consulting heerst een startupmentaliteit. Veel aandacht voor mensen en kennisoverdracht, dat maakt KPN ICT Consulting onderscheidend. Ik werk met collega’s die minstens zo hartstochtelijk met hun werk bezig zijn als ik. Dat mijn werk hoogtechnologisch is en datagerelateerd maakt het voor mij nóg interessanter. En dat ik mijn ideeën hier kwijt kan en invloed heb op een vakgebied dat zo belangrijk is en waar zoveel gebeurt, is al helemaal fantastisch.