In gesprek met Data Consultants Fred en Matthijs: van data naar informatie en oplossingen

De consultants Data & analytics helpen organisaties bij alle activiteiten en processen die te maken hebben met het beheer en het gebruik van data. Het doel: zorgen dat data maximaal worden benut voor de operationele en strategische bedrijfsdoelstellingen. We gaan in gesprek met Fred Heukels, senior programmamanager Data Driven Solutions en Matthijs van der Welle, specialist Informatieanalyse.

Welke projecten doen jullie bij Data & analytics?

Fred Voor meerdere Veiligheidsregio’s  werk ik aan een platform dat de enorme hoeveelheden data die nu in verschillende systemen zitten bij elkaar gaat brengen. Het inzicht is vaak versnipperd en de informatie wordt niet of slecht gedeeld. Het nieuwe platform integreert alle data en levert real time dashboards. Daar profiteert de operationele praktijk van, bijvoorbeeld als er sprake is van een groot incident en de hulpverleners erop kunnen vertrouwen dat ze over de juiste informatie beschikken. Ook rapportages naar het bestuurlijke niveau worden er beter en makkelijker door, bijvoorbeeld over aanrijtijden, beschikbare ambulances en of er wel voldoende mensen zijn om de veiligheid te waarborgen. Sturing en verantwoording, dat vat het wel samen. De eerste fase is nu zo goed als gereed.

Matthijs Ik werk voor een woningcorporatie in Amsterdam aan een systeem dat data rondom hun portfolio uit verschillende bronnen verzamelt. Dit gaat inzichtelijk maken welke huizen het meest geschikt zijn om aan te passen in het kader van de energietransitie. Van isolatie tot het installeren van zonnepanelen, waar en hoe leveren investeringen de meeste besparing op? We hebben een algoritme gemaakt dat nu gevalideerd wordt. Daarnaast ben ik, samen met Fred, voor deze organisatie ook bezig met een project in het kader van risicogerichte brandpreventie. Omdat ik zelf manschap ben bij de vrijwillige brandweer is dat voor mij natuurlijk een geweldig onderwerp. Met behulp van historische en andere gegevens ontdekken waar de grootste risico’s zitten en hoe we brand kunnen voorkomen.

Fred Samen met een verzekeraar kijken we daar integraal naar. Van de kwaliteit van gebouwen, de bereikbaarheid voor hulpdiensten tot aan menselijk gedrag. Matthijs is bij dit project consultant en domeindeskundige inéén.

Matthijs Het is razend interessant om naast de praktijk als brandweerman ook de processen aan de achterkant te leren kennen en na te denken hoe we met de inzet van IoT en data brand kunt voorkomen of in elk geval de schade beperken.

Wat kom je bij zo’n project allemaal tegen?

Fred Bij KPN ICT Consulting zeggen we: het gaat om people, process & technology. Hoe kunnen we die drie binnen een bedrijf op een goede manier bij elkaar brengen? Mijn rol daarbij is vooral strategisch, een goede gesprekspartner zijn voor onze klanten. Ik heb zicht op de technologische ontwikkelingen en denk mee over dingen als: wat betekent dat, welke keuzes heb je, wat zijn de drivers. Data krijgen pas waarde als ze in de context van informatie worden gebracht. Daarom is de inbreng van domeindeskundigen essentieel en daar ben ik dan ook zeer scherp op.

Matthijs Zoeken naar de betekenis achter de data, zorgen dat definities kloppen, dat de governance en toegang geregeld zijn, dat is een belangrijke basis. Mensen willen vaak snel de mooie algoritmes, maar als de achterliggende data niet kloppen of niet up to date zijn, is het garbage in, garbage out. Ik vind het gaaf om te zien hoe zo’n dataproject in elkaar steekt, wat werkt en wat niet.

Fred We nemen altijd concrete use cases als uitgangspunt en werken in multidisciplinaire teams. Met een product owner vanuit de business, aangevuld met consultants, inhoudelijke experts, techneuten en toolers. Het is een iteratief proces, waarbij de ontwikkelde algoritmes telkens door de business worden gecontroleerd en doorlopend worden gevalideerd.

Matthijs We denken ook na over hoe we het de klant zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld met de inzet van data lakes, open source big data platforms waar de klant zelf applicaties op kan laten draaien. Of door de juiste samenwerkingen aan te gaan, zoals bijvoorbeeld met Synerscope. Met hun software beschikken we over een innovatief platform voor het samenbrengen van gestructureerde en ongestructureerde data en geavanceerde analyse en visualisatie tools zodat de domein experts zelf patronen kunnen ontdekken en hier dan verder op kunnen inzoomen.

Waar ben je trots op?

Fred Werken op het snijvlak van innovatie, techniek en leveren van toegevoegde waarde is interessant. Ik kan onderzoeken wat trends zijn, de grenzen van de mogelijkheden opzoeken, zorgen dat de technologie een enabler wordt. Cloud is nu bijvoorbeeld een trend. Ik zal altijd vragen: waarom? Wat moet het opleveren en wat kost het? Door kennis te benutten en met een open, transparante manier van samenwerken weten we voor de klant telkens de beste oplossing te realiseren. Ik ben trots op de resultaten die we voor hen behalen.

Matthijs Dat ik aan zulke mooie projecten kan werken, terwijl ik nog maar net binnen ben. Door in gemengde teams samen te werken met ervaren consultants krijgen klanten het beste van twee werelden en junioren de kans om heel snel veel te leren. Iedereen is nieuwsgierig naar de nieuwste technieken en wat we ermee kunnen. In mijn geval wordt dat nog versterkt omdat ik een master volg met als specialisatie Data Science. Ik krijg veel vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf na te denken over kansen en mogelijkheden.